אחזקת מטוסים

 
ברשותינו רישיון מכון בדק מטעם רשות התעופה האזרחית ובגשר אוירי קיימת גם מחלקה מיוחדת שאמונה על אחזקת מטוסי החברה ועל כל מטוס פרטי שקיים. המחלקה מתפקדת כמעין מוסך למטוסים פרטיים, ומעסקיה מכונאים חשמליים ובעלי מקצוע נוספים אשר אוחזים בניסיון עשיר בתחום. במסגרת זו אנו מבצעים מגוון פעולות כדי לוודא שהמטוסים הפרטיים בטוחים לטיסה ועומדים בסטנדרטים הגבוהים ובתקנים המחמירים ביותר. כל זאת למען בטיחותכם המלאה.
 
תחזוקת מטוס פרטי